نام واحد : تعاونی تولیدی تجهیزات پزشکی کاریز طب افزار

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : تهران- بلوار...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر صنعتی البرز- خ شیخ بهایی-محل سابق قدس پلاستیک
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ایلیار رجب زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تختهای بیمارستانی

 • سریال مجوز : 3713718
 • شماره مجوز : 16119
 • تاریخ مجوز : 29/07/1387
 • کد محصول : 33111619
 • شرح محصول : تختهای بیمارستانی
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%