نام واحد : روغن نباتی ارجان نوین

 • استان : خوزستان
 • شهر : بهبهان
 • نشانی شرکت : میدان...
 • تلفن شرکت : **********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بهبهان بخش زیدون
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : **********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تولید وبسته بندی روغن سرخ کردنی نیمه هیدروژنه

 • سریال مجوز : 2021211
 • شماره مجوز : 32851
 • تاریخ مجوز : 03/11/1389
 • کد محصول : 15141511
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی روغن سرخ کردنی نیمه هیدروژنه
 • ظرفیت : 90,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%