نام واحد : حسن رنجبر- پویا جوزا علی زاده

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : *****************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قزوین- کیلومتر 3 جاده الموت- سمت چپ- مجتمه صنعتی رویال کار ک
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستبند مادر

 • سریال مجوز : 3714542
 • شماره مجوز : 1265
 • تاریخ مجوز : 26/01/1387
 • کد محصول : 33111410
 • شرح محصول : ابزار ووسایل پزشکی
 • ظرفیت : 360,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%