نام واحد : پویندگان پزشکی پردیس

 • استان : گلستان
 • شهر : مینودشت
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی مینودشت خیابان سازندگی چهارم قطعه 64
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فرشید عماری اله یاری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مینودشت

نام محصول : پیچ وپلاک ارتوپدی

 • سریال مجوز : 3811174
 • شماره مجوز : 889
 • تاریخ مجوز : 31/01/1390
 • کد محصول : 33111731
 • شرح محصول : پیچ وپلاک ارتوپدی [کاشتنی های غیرفعال ارتوپدی]
 • ظرفیت : 528,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%