نام واحد : صنایع الکترو اپتیک صا ایران-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : خ کاوه روبروی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : دولت آباد300 م شرق ج اصفهان دولت آباد خ استاد همایی اول در ضلع جنوبی خ مذکور (استیجاری)
 • تلفن واحد : ******451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمدرضا زین العابدین حسین آبادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : منطقه صنعتی دولت آباد

نام محصول : ساکشن جراحی

 • سریال مجوز : 1337980
 • شماره مجوز : 40943
 • تاریخ مجوز : 14/10/1388
 • کد محصول : 33111617
 • شرح محصول : ساکشن جراحی
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%