نام واحد : گیاه دارویی چمستان

 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • نشانی شرکت : نور ک 12 ج...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نور
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید محسن توفیقی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مواداولیه دارویی بامنشاء گیاهی

 • سریال مجوز : 3026479
 • شماره مجوز : 701/38519
 • تاریخ مجوز : 23/11/1389
 • کد محصول : 24232240
 • شرح محصول : مواداولیه دارویی بامنشاء گیاهی
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%