نام واحد : شیرین تاک مهر

نام محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش

 • سریال مجوز : 3716979
 • شماره مجوز : 23048
 • تاریخ مجوز : 18/10/1389
 • کد محصول : 15131913
 • شرح محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%