نام واحد : سرمایه گذاری پانا پارس آسیا

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز صندوق...
 • تلفن شرکت : ****234جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 3 جاده شیراز -جهرم
 • تلفن واحد : ****234جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ****234جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاههای سانتریفیوژ انواع سانتریفیوژ آزمایشگاهی

 • سریال مجوز : 2420406
 • شماره مجوز : 38447
 • تاریخ مجوز : 26/08/1390
 • کد محصول : 29191560
 • شرح محصول : دستگاههای سانتریفوژ
 • ظرفیت : 400 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%