نام واحد : تعاونی تولیدی مهرجویان ابهر

 • استان : زنجان
 • شهر : سلطانیه
 • نشانی شرکت : شهرک- بلوار...
 • تلفن شرکت : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سلطانیه کیلومتر49 آزاد راه ابهر زنجان
 • تلفن واحد : **********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین قاسمی راد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بتون اماده

 • سریال مجوز : 2108200
 • شماره مجوز : 118/9708
 • تاریخ مجوز : 13/06/1390
 • کد محصول : 26951311
 • شرح محصول : بتون اماده
 • ظرفیت : 210,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%