نام واحد : بردارشیب

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : کیلومتر6 جاده...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده تهران کیلومتر 7 خیابان قدیم نمایشگاه بین المللی چهارراه اول پشت کارخانه اطلس پود
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد حسین گوگانی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چسب پایه اتیلن وینیل استات (گرما ذوب)

 • سریال مجوز : 580048000000
 • شماره مجوز : 4063
 • تاریخ مجوز : 03/02/1394
 • کد محصول : 2429512613
 • شرح محصول : چسب پایه اتیلن وینیل استات (گرما ذوب)
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%