نام واحد : صنایع شیمیایی رایکا پژوهش

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : ناحیه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سیدمهرداد جلیلیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آنتی اکسیدان بر پایه ترکیبات استایرن و فنل

 • سریال مجوز : 580052000000
 • شماره مجوز : 8479
 • تاریخ مجوز : 04/03/1393
 • کد محصول : 2429512733
 • شرح محصول : آنتی اکسیدان بر پایه ترکیبات استایرن و فنل
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 66%
  66%