نام واحد : کشت و صنعت چوبین چتر سفید

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : کیلومتر 7...
 • تلفن شرکت : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده الموت قبل از کورانه روبروی روستای حمید آباد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمید وحدانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کمپوست حیوانی غنی شده

 • سریال مجوز : 580055000000
 • شماره مجوز : 127/24575
 • تاریخ مجوز : 10/07/1393
 • کد محصول : 2412512382
 • شرح محصول : کمپوست حیوانی غنی شده
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%