نام واحد : امیرحسین اسلامپور

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خ نواب...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : امیرحسین اسلامپور
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کوهپایه

نام محصول : انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حلالی (روغنی)

 • سریال مجوز : 580073000000
 • شماره مجوز : 77130
 • تاریخ مجوز : 16/11/1392
 • کد محصول : 2422412302
 • شرح محصول : انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حلالی (روغنی)
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%