نام واحد : فوادآرا

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : خ مطهری-خ...
 • تلفن شرکت : ********261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اشتهارد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علیرضا کرانی
 • تلفن مدیر : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع شامپوها به جز شامپو طبی

 • سریال مجوز : 580078000000
 • شماره مجوز : 100/134597
 • تاریخ مجوز : 16/09/1392
 • کد محصول : 2424312364
 • شرح محصول : انواع شامپوها به جز شامپو طبی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 69%
  69%