نام واحد : تولیدی عایق ماهنشان

 • استان : زنجان
 • شهر : ماهنشان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی ماهنشان قطعه 150
 • تلفن واحد : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی عباسی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ماهنشان

نام محصول : قیر سفت دمیده

 • سریال مجوز : 2108757
 • شماره مجوز : 118/15576
 • تاریخ مجوز : 09/09/1389
 • کد محصول : 23201416
 • شرح محصول : قیر سفت دمیده
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%