نام واحد : رجبعلی رسولی و محمد رسولی

 • استان : زنجان
 • شهر : ایجرود
 • نشانی شرکت : زنجان-...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی ایجرود ناحیه صنعتی
 • تلفن واحد : ****727جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رجبعلی رسولی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی ایجرود

نام محصول : بلوک دیواری

 • سریال مجوز : 2108946
 • شماره مجوز : 2310
 • تاریخ مجوز : 08/02/1388
 • کد محصول : 26951118
 • شرح محصول : بلوک دیواری
 • ظرفیت : 120,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%