نام واحد : علی حکیم الهی

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی حکیم اللهی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رنگسازان

نام محصول : کود چند عنصره غیر آلی حاوی ریز مغذی

 • سریال مجوز : 580079000000
 • شماره مجوز : 13413
 • تاریخ مجوز : 30/03/1385
 • کد محصول : 2412512390
 • شرح محصول : کود چند عنصره غیر آلی حاوی ریز مغذی
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 78%
  78%