نام واحد : کیمیا گران بهزیست

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : قیطریه، میدان...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سعید میرحیدری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : کیت تشخیص باکتریایی

 • سریال مجوز : 580086000000
 • شماره مجوز : 14601/123
 • تاریخ مجوز : 03/04/1395
 • کد محصول : 2423514427
 • شرح محصول : کیت تشخیص باکتریایی
 • ظرفیت : 300,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%