نام واحد : مالک حیدری

 • استان : زنجان
 • شهر : ایجرود
 • نشانی شرکت : ایجرود-...
 • تلفن شرکت : *******241جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ایجرود- بیدگینه
 • تلفن واحد : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مالک حیدری
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : حلقه چاه سیمانی

 • سریال مجوز : 2109109
 • شماره مجوز : 15376
 • تاریخ مجوز : 29/06/1386
 • کد محصول : 26951218
 • شرح محصول : حلقه چاه سیمانی
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%