نام واحد : رستم عزیزی

 • استان : زنجان
 • شهر : ایجرود
 • نشانی شرکت : ایجرود-روستای...
 • تلفن شرکت : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ایجرود-روستای خانجین
 • تلفن واحد : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رستم عزیزی
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلوک دیواری

 • سریال مجوز : 2109136
 • شماره مجوز : 7212
 • تاریخ مجوز : 21/03/1385
 • کد محصول : 26951118
 • شرح محصول : بلوک دیواری
 • ظرفیت : 90,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%