نام واحد : کانساربلوره آبی صنعت

 • استان : گلستان
 • شهر : علی آباد
 • نشانی شرکت : شهرک شهید...
 • تلفن شرکت : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مسعود یونسی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی فاضل آباد

نام محصول : نانواکسید مس

 • سریال مجوز : 580127000000
 • شماره مجوز : 30139/3/128
 • تاریخ مجوز : 15/09/1391
 • کد محصول : 2411512524
 • شرح محصول : نانواکسید مس
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%