نام واحد : شرکت سینا طب دورود با مسولیت محدود

 • استان : لرستان
 • شهر : دورود
 • نشانی شرکت : خیابان کندوان...
 • تلفن شرکت : *******665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان کندوان کوچه پردیس یکم
 • تلفن واحد : *******665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا یار احمدی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دورود1

نام محصول : وسایل ارتوپدی گردنبند-کمربند-مچبند-...

 • سریال مجوز : 2911425
 • شماره مجوز : 9237
 • تاریخ مجوز : 06/07/1390
 • کد محصول : 33111711
 • شرح محصول : وسایل ارتوپدی
 • ظرفیت : 50,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%