نام واحد : تعاونی زرخیزشین دشت

 • استان : زنجان
 • شهر : خدابنده
 • نشانی شرکت : زنجان زیبا...
 • تلفن شرکت : ****727جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سایت کارگاهی بلوک4
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : هوشنگ مثال آذر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : جدول سیمانی

 • سریال مجوز : 2109244
 • شماره مجوز : 388
 • تاریخ مجوز : 14/01/1387
 • کد محصول : 26951219
 • شرح محصول : جدول سیمانی
 • ظرفیت : 21,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%