نام واحد : عباس دهقانزاده

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : م شهدای محراب...
 • تلفن شرکت : *******351جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عباس دهقانزاده
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی یزدمهر

نام محصول : سیم و مفتول فولادی ساده کربنی و کم آلیاژی پیش تنیده بدون پوشش

 • سریال مجوز : 580127000000
 • شماره مجوز : 3024
 • تاریخ مجوز : 23/01/1391
 • کد محصول : 2710612514
 • شرح محصول : سیم و مفتول فولادی ساده کربنی و کم آلیاژی پیش تنیده بدون پوشش
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%