نام واحد : پاکیزه شوی خراسان شمالی

 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : شیروان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی 1
 • تلفن شرکت : *******584جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد یوسف دهقان
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شیروان

نام محصول : انواع شامپوها به جز شامپو طبی

 • سریال مجوز : 580129000000
 • شماره مجوز : 90692
 • تاریخ مجوز : 04/08/1389
 • کد محصول : 2424312364
 • شرح محصول : انواع شامپوها به جز شامپو طبی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%