نام واحد : نریمان پارسی

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : رشت جاده تهران روستای طالم سه شنبه جنب شرکت گیلان قوت
 • تلفن واحد : ******131جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نریمان پارسی
 • تلفن مدیر : *******131جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تختهای بیمارستانی

 • سریال مجوز : 2818275
 • شماره مجوز : 19856
 • تاریخ مجوز : 30/09/1389
 • کد محصول : 33111619
 • شرح محصول : تختهای بیمارستانی
 • ظرفیت : 2,280 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%