نام واحد : حفار پودر سپاهان

  • استان : اصفهان
  • شهر : شاهین شهر و میمه
  • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
  • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : نبش خیابان هشتم
  • تلفن واحد : -
  • مدیر : مسعود امینی
  • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مورچه خورت

نام محصول : امولسیفایر های گل حفاری

  • سریال مجوز : 580130000000
  • شماره مجوز : 11857
  • تاریخ مجوز : 03/06/1382
  • کد محصول : 2429412488
  • شرح محصول : امولسیفایر های گل حفاری
  • ظرفیت : 1,850 تن
  • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
  • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 40%
    40%