نام واحد : تعاونی فر اوری تک طیف خزر

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : خیابان ملت...
 • تلفن شرکت : *******131جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علیرضا ظروف فروش
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رشت (سفیدرود)

نام محصول : مواد شیمیایی ظهور و ثبوت فیلم های رادیولوژی

 • سریال مجوز : 580130000000
 • شماره مجوز : 8677/26
 • تاریخ مجوز : 13/04/1391
 • کد محصول : 2429512462
 • شرح محصول : مواد شیمیایی ظهور و ثبوت فیلم های رادیولوژی
 • ظرفیت : 330 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%