نام واحد : افضل فلاح بهستانی

 • استان : زنجان
 • شهر : ماهنشان
 • نشانی شرکت : زنجان خیابان...
 • تلفن شرکت : *******241جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ماهنشان شهرک صنعتی ماهنشان
 • تلفن واحد : *******241جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : افضل فلاح بهستانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ماهنشان

نام محصول : حلقه چاه سیمانی

 • سریال مجوز : 2109829
 • شماره مجوز : 118/22772
 • تاریخ مجوز : 19/12/1389
 • کد محصول : 26951218
 • شرح محصول : حلقه چاه سیمانی
 • ظرفیت : 100,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%