نام واحد : فرآیند ماشین پارسیان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد ج قوچان...
 • تلفن شرکت : ****848جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد ج قوچان بعداز سه راه فردوسی کوچه کارتن مشهد روبروی درب آلومینیوم خراسان
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بن ماری

 • سریال مجوز : 1935545
 • شماره مجوز : 10493
 • تاریخ مجوز : 09/10/1389
 • کد محصول : 33111527
 • شرح محصول : بن ماری
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%