نام واحد : پارس سرنگ

 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • نشانی شرکت : مرودشت-اراضی...
 • تلفن شرکت : *******728جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مرودشت-اراضی تخت طاووس
 • تلفن واحد : *******728جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهوش منتظری
 • تلفن مدیر : *******728جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع سرنگ

 • سریال مجوز : 2421142
 • شماره مجوز : 49163
 • تاریخ مجوز : 04/11/1389
 • کد محصول : 33111414
 • شرح محصول : انواع سرنگ
 • ظرفیت : 55,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%