نام واحد : شرکت پژوهندگان پگاه پارسه

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : تهران انتهای...
 • تلفن شرکت : *****669جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تهران انتهای بلوار کشاورز مجتمع بیمارستانی امام خمینی ساختمان مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی اتاق 33
 • تلفن واحد : *****669جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید محمد جلالی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رترکتور جراحی خودنگهدار ایستاده و قابل تنظیم برای جراحی های سینه و شکم

 • سریال مجوز : 1789714
 • شماره مجوز : 91257
 • تاریخ مجوز : 28/12/1389
 • کد محصول : 100000003
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%