نام واحد : شرکت امید دیدگان ویرا

 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • نشانی شرکت : جاده ساوه...
 • تلفن شرکت : *****552جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده ساوه منطقه صنعتی چهار دانگه خیابان 24 پ 48
 • تلفن واحد : *****552جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد علی مددیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کریستالها و لایه ای نازک اپتیکی

 • سریال مجوز : 1789736
 • شماره مجوز : 20398
 • تاریخ مجوز : 17/01/1390
 • کد محصول : 33201130
 • شرح محصول : سایرابزارهاو وسایل اپتیکی
 • ظرفیت : 36,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ابزارهای اپتیکی وتجهیزات عکاسی(3320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%