نام واحد : شرکت تراشه پرداز پویا

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : تقاطع جنب...
 • تلفن شرکت : *****448جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تقاطع جنب آباد ایرانپارس آبشناسان شمال پارک شهریور بهارستان سوم شماره 3 واحد4
 • تلفن واحد : *****448جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید محمودی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سامانه فروش برون خطی در کنار شبکه شتاب

 • سریال مجوز : 1789770
 • شماره مجوز : 22274
 • تاریخ مجوز : 11/02/1390
 • کد محصول : 100000391
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 5 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%