نام واحد : صنایع شیر ساوه

نام محصول : دوغ بدون گاز

 • سریال مجوز : 3120372
 • شماره مجوز : 24111
 • تاریخ مجوز : 01/10/1389
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%