نام واحد : شرکت خدمات مهندسی سنگ بیستون

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ فرمانیه بین...
 • تلفن شرکت : **************228جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ فرمانیه بین مهماندوست و کامرانیه خ ثروتی بن بست صیرفیان پلاک 1
 • تلفن واحد : **************228جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کاظم نجم
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ساخت انواع سیستم های قرائت دیتالاگر مربوطه

 • سریال مجوز : 1790190
 • شماره مجوز : 39596
 • تاریخ مجوز : 19/10/1390
 • کد محصول : 30001134
 • شرح محصول : رباتهای صنعتی
 • ظرفیت : 50 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%