نام واحد : دامون نوری حصار

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : اردبیل -...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : اردبیل - میدان ورزش - مجتمع نگین - پلاک 248
 • تلفن واحد : *******451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : دامون نوری حصار
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه بخور برقی

 • سریال مجوز : 3513060
 • شماره مجوز : 125/8359
 • تاریخ مجوز : 16/03/1391
 • کد محصول : 33111411
 • شرح محصول : دستگاه بخور برقی
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%