نام واحد : صنایع آب نگار دقیق سنج

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : تهران- یوسف...
 • تلفن شرکت : ********881جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- شهرک صنعتی شکوهیه- میدان همت- فاز کارگاهی- خیابان سوم- قطعه ka19
 • تلفن واحد : ****************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید علی اکبری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : انواع کنتورهای اب

 • سریال مجوز : 3667166
 • شماره مجوز : 19060
 • تاریخ مجوز : 09/08/1391
 • کد محصول : 33121620
 • شرح محصول : انواع کنتورهای اب
 • ظرفیت : 115,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%