نام واحد : صنایع پزشکی الست آریا تن

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : نارمک- میدان...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی ایوانکی - بلوار تلاش - خ تلاش 1 - قطعه 8
 • تلفن واحد : *********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود پارسا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : کمر بند طبی

 • سریال مجوز : 2221313
 • شماره مجوز : 20467
 • تاریخ مجوز : 05/07/1390
 • کد محصول : 33111714
 • شرح محصول : کمر بند طبی
 • ظرفیت : 25,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%