نام واحد : صبا شیر خمین

 • استان : مرکزی
 • شهر : خمین
 • نشانی شرکت : خمین - بلوار...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : بدری محمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پنیر هلندی

 • سریال مجوز : 3120373
 • شماره مجوز : 32008
 • تاریخ مجوز : 12/12/1389
 • کد محصول : 15201254
 • شرح محصول : پنیر هلندی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%