نام واحد : ترنه گوشت آمل

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : آمل خ هراز...
 • تلفن شرکت : *******121جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آمل
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عاطفه عباسی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مرغ برگر

 • سریال مجوز : 3026570
 • شماره مجوز : 701/41040
 • تاریخ مجوز : 15/12/1389
 • کد محصول : 15111718
 • شرح محصول : مرغ برگر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%