نام واحد : لاب ترون

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی هشتگرد فاز 3 خ 22 متری دوم
 • تلفن واحد : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی جوان
 • تلفن مدیر : *********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیکر لوله، کانتر، پ هاش متر ، فلوت متر

 • سریال مجوز : 1091016
 • شماره مجوز : 10366/60203
 • تاریخ مجوز : 30/10/1377
 • کد محصول : 33111522
 • شرح محصول : دستگاه شیکرارلن
 • ظرفیت : 0 هزار عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%