نام واحد : آذرکنترل

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : خ آفریقا...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان ابوریحان بیرونی طبقه 2 آبکاری کانینگ
 • تلفن واحد : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسماعیل بیاب
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خصوصی البرز

نام محصول : حسگر دما ترموکوپل

 • سریال مجوز : 350003000000
 • شماره مجوز : 127/6187
 • تاریخ مجوز : 23/02/1392
 • کد محصول : 3313512309
 • شرح محصول : حسگر دما ترموکوپل
 • ظرفیت : 750,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات عملیات صنعتی(3313)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%