نام واحد : تولیدی دستکش حریر ایران

 • استان : قزوین
 • شهر : آبیک
 • نشانی شرکت : خیابان فلسطین...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار دهخدا ، خیابان سعدی
 • تلفن واحد : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اصغر فرجزاده اهری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کاسپین

نام محصول : دستکش نیتریل

 • سریال مجوز : 350004000000
 • شماره مجوز : 127/26546
 • تاریخ مجوز : 17/07/1395
 • کد محصول : 3311513558
 • شرح محصول : دستکش نیتریل
 • ظرفیت : 46,656,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%