نام واحد : بهیار صنعت سپاهان

 • استان : اصفهان
 • شهر : خمینی شهر
 • نشانی شرکت : بلوار دانشگاه...
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان فولاد - خیابان 6-پلاک B504وB505
 • تلفن واحد : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرید نجات بخش آزادانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه رادیوگرافی دیجیتال

 • سریال مجوز : 350028000000
 • شماره مجوز : 8892/1329115
 • تاریخ مجوز : 12/02/1396
 • کد محصول : 3311512323
 • شرح محصول : دستگاه رادیوگرافی دیجیتال
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%