نام واحد : جمعه قلی ایمر

 • استان : گلستان
 • شهر : بندرترکمن
 • نشانی شرکت : بندر ترکمن خ...
 • تلفن شرکت : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بندرترکمن
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : جمعه قلی ایمر
 • تلفن مدیر : ********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندرترکمن

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 3813566
 • شماره مجوز : 17117
 • تاریخ مجوز : 25/12/1389
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%