نام واحد : مهندسی صنایع برق و الکترونیک نوین

 • استان : اصفهان
 • شهر : خمینی شهر
 • نشانی شرکت : چهارباغ بالا...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پلاک 15
 • تلفن واحد : *******319جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد علی جعفری پور
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک برق والکترونیک خمینی شهر

نام محصول : وکیوم تراپی

 • سریال مجوز : 350031000000
 • شماره مجوز : 61703
 • تاریخ مجوز : 15/09/1393
 • کد محصول : 3311513459
 • شرح محصول : وکیوم تراپی
 • ظرفیت : 300 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%