نام واحد : مهندسی پزشکی سهاطب ابزار

 • استان : قزوین
 • شهر : آبیک
 • نشانی شرکت : بازارآهن پشت...
 • تلفن شرکت : ******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان پویش یک
 • تلفن واحد : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن رمضانی کلیشمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آبیک

نام محصول : تخت ژینکولوژی

 • سریال مجوز : 350038000000
 • شماره مجوز : 127/11594
 • تاریخ مجوز : 31/04/1394
 • کد محصول : 3311513733
 • شرح محصول : تخت ژینکولوژی
 • ظرفیت : 90 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%