نام واحد : صنایع مهندسی توانبخشی توانمهر طب جنوب

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شهید دستغیب، خیابان زیتون، کوچه 10، سمت چپ، درب هفتم، شماره تماس:09171121766
 • تلفن واحد : *******715جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید منوچهری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قوز بند

 • سریال مجوز : 350038000000
 • شماره مجوز : 21353
 • تاریخ مجوز : 06/04/1395
 • کد محصول : 3311512521
 • شرح محصول : قوز بند
 • ظرفیت : 24,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%