نام واحد : حمیدرضا کاویان پور

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : کرمانشاه-خ...
 • تلفن شرکت : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمانشاه
 • تلفن واحد : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمیدرضا کاویان پور
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات

 • سریال مجوز : 1506704
 • شماره مجوز : 2026
 • تاریخ مجوز : 01/02/1390
 • کد محصول : 15131410
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بصورت { اسلایس وچیپس و...}
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%